International handbook of personal construct psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0470847271

Ký hiệu phân loại: 150.198 Other systems

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England :J. Wiley & Sons, 2003,

Mô tả vật lý: xx, 505 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Kelly, George Alexander, -- 1905-1967.; Personal construct theory.-- Personal Construct Theory.-- Organizational Culture.-- Psychotherapy -- methods.; Teaching.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH