Barron's how to prepare for the TOEFL test : test of English as a foreign language
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0764123157


Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. :Barron's, 2004, 11th ed.

Mô tả vật lý: x, 740 p. : , ill. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


English language -- Textbooks for foreign speakers.; English language -- Examinations ; Study guides.; Test of English as a Foreign Language -- Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH