Personality and work : reconsidering the role of personality in organizations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0787960373

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Jossey-Bass, 2003, 1st ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 365 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Achievement motivation.-- Corporate culture.-- Employees -- Attitudes.; Job satisfaction.-- Personality and occupation.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH