The Cambridge companion to the classic Russian novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0521473462 (hb)

Ký hiệu phân loại: 891.739

Thông tin xuất bản: New York :Cambridge University Press, 1998.,

Mô tả vật lý: xxvi, 312 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


19th century , Russian fiction , 20th century , History and criticism.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn