Cambridge practice tests for IELTS. 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0521497663


Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 1996,

Mô tả vật lý: iv, 154 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 2 sound cassettes (110 min.)

Ngôn ngữ:


English language -- Examinations, questions, etc.; English language -- Textbooks for foreign speakers.; International English Language Testing System.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH