MMPI-A elektronisk ressurs : assessing adolescent psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :L. Erlbaum Associates , 2005, 3rd ed

Mô tả vật lý: xii, 435 s. : , ill.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH