Behavior analysis and learning
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0805844899

Ký hiệu phân loại: 150.194 Reductionism

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :Lawrence Erlbaum , 2004, 3rd ed.

Mô tả vật lý: XVIII, 509 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


behaviorisme lr̆ing lr̆ingspsykologi atferdsanaly-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH