Attachment issues in psychopathology and intervention
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0805836934


Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :Lawrence Erlbaum , 2004,

Mô tả vật lý: VIII, 289 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Attachment behavior-- Attachment behavior in children-- Mental illness . -- Etiology; Object relations (Psychoanalysis)-- Child-- Mental Disorders-- Object Attachment-- Psychopathology-- tilknytning psykiske lidelser psykopatologi barn-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH