Personality disorders

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mario Maj

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470090367

Ký hiệu phân loại: 616.858 Personality, sexual, gender-identity, impulse-control, factitious, developmental, learning disorders; violent behavior; mental retardation

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley , 2005

Mô tả vật lý: xix, 515 s.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 47685

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH