Hướng dẫn thực hành về nền móng (Tiêu chuẩn Anh - BS 8004 : 1986)
 5 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Nền móng -- Thực hành

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH