Data conversion handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walt Kester

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750678410

Ký hiệu phân loại: 621.38159 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Burlington, Mass. : Elsevier ; Newnes, 2005

Mô tả vật lý: xxi, 953 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 47741

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH