Quản trị rủi ro và khủng hoảng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.155

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


LỜI NÓI ĐẦUPHẦN I: QUẢN TRỊ RỦI ROChương 1: Rủi roChương 2: Quản trị rủi roChương 3: Môi trường văn hoá và những rủi roChương 4: Môi trường luật pháp -chính trị -kinh tế và các rủi roChương 5: Rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩuPHẦN II: QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNGChương 6: Khủng hoảngChương 7: Quản trị khủng hoảngChương 8: Các công cụ để đánh giá khả năng quản trị khủng hoảngChương 9: Ban quản trị khủng hoảngChương 10: Những công việc cần làm trước, trong và sau khủng hoảng.

Quản trị rủi ro,

DÃY KỆ
25E
Thư viện AB
9D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.155
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH