Calculus know-it-all [electronic resource] : beginner to advanced, and everything in between
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Stan Gibilisco, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071549323

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2009,

Mô tả vật lý: xvii, 792 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH