261 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Kế toán doanh nghiệp ; Sơ đồ;

DÃY KỆ
24B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
11F
*Ký hiệu xếp giá:  657.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn