Automotive science and mathematics [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Allan Bonnick, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  008056089X

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston :Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008, 1st ed.

Mô tả vật lý: xxi, 234 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Motor vehicles -- Design and construction.; Motor vehicles.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH