Power up your mind [electronic resource] : learn faster, work smarter
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bill Lucas, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0585446032

Ký hiệu phân loại: 153.15 Learning

Thông tin xuất bản: London ; Naperville, IL :Nicholas Brealey Pub., 2001.,

Mô tả vật lý: viii, 264 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Learning, Psychology of.-- Work -- Psychological aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH