Albert Schweitzer's ethical vision : a sourcebook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Predrag Cicovacki, Albert Schweitzer

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 0195377885

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2009.

Mô tả vật lý: vi, 254 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 47830

1. Ethics
Includes bibliographical references (p. [247]-250) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH