Behavioral neurobiology of anxiety and its treatment [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T Steckler, Murray B Stein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642029124

Ký hiệu phân loại: 616.8522 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Heidelberg ; London : Springer, 2010

Mô tả vật lý: xv, 554 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 47844

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH