Pháp luật du lịch
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

ID: 48
 cuốn sách nhằm cung cáp những kiến thức cơ bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về pháp luật, học tập có liên quan đến ngành du lịch
  gồm 4 phần chính: 1- Đại cương về pháp luật du lịch
  2- Kinh doanh du lịch
  3- khách du lịch
  4- trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch và phần phụ lục gồm Nghị quyết, Nghị định của chính phủ
  Thông tư của Tổng cục du lịch về du lịch
1. Du lịch
  - Luật; Du lịch
     Luật-1. Du lịch
  - Luật
2. Du lịch
     Luật-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.078


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH