Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH CN Hung Cheng VN.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Thu Hòa

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 48072


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH