Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến với KS Celadon Palace Hue

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Văn Ngọc Quỳnh Như

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 48160

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH