Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng dịch vụ thông tin di động VMS - Mobifone

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Minh Thư, Phan Thị Mỹ Hạnh

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 338.6048 Organization of production

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 48170

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH