Quản lý viễn thông các khái niệm cơ bản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 384.068

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bưu Điện, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Lời nói đầuChương 1: Tổng quanChương 2: Quản lý mạngChương 3: Quản lý dịch vụChương 4: Hoạch định phát triển mạng.

Viễn thông -- Quản lý,

DÃY KỆ
12A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4F
*Ký hiệu xếp giá:  384.068
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn