Một số giải pháp hoàn thiện phương pháp tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Mazars Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2010,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH