Cambridge preparation for the TOEFL test
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0521783968


Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York :Cambridge University Press, 2002, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xvii, 595 p. : , ill. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.) + 4 sound discs (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


English language -- Textbooks for foreign speakers.; English language -- Examinations ; Study guides.; Test of English as a Foreign Language -- Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH