Introduction to algorithms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas H Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald L Rivest

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070131430

ISBN-10: 0262031418

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1990

Mô tả vật lý: xvii, 1028 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 48279

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH