Cambridge IELTS 7 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0521739179


Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2009,

Mô tả vật lý: 176 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 2 sound discs (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:

ID: 48314
1. English language
  - Examinations
     questions
     etc.; English language
  - Textbooks for foreign speakers.; International English Language Testing System.-1. English language
  - Examinations
     questions
     etc.
2. English language
  - Textbooks for foreign speakers.
3. International English Language Testing System.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH