The Cognitive neuropsychology of schizophrenia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0863772242

Ký hiệu phân loại: 616.898 +Schizophrenia

Thông tin xuất bản: Hove :L. Erlbaum Associates , 1992,

Mô tả vật lý: xiv, 169 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Cognition.
  - Neuropsychology.
  - Schizophrenia.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH