Longman complete course for the TOEFL test : preparation for the computer and paper tests
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0130408956


Thông tin xuất bản: White Plains, N.Y. :Longman, 2001,

Mô tả vật lý: xviii, 676 p. : , ill., maps ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Ngôn ngữ:


English language -- Textbooks for foreign speakers.; English language -- Examinations ; Study guides.; Test of English as a Foreign Language -- Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH