An introduction to the philosophy of mind

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: E, J, Lowe, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0521652855

Ký hiệu phân loại: 128

Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York :Cambridge University Press, 2000.,

Mô tả vật lý: xiii, 318 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Philosophy of mind.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn