Mythology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Lamar Roberts, James Weigel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0822014858

Ký hiệu phân loại: 291.13 Comparative religion

Thông tin xuất bản: Lincoln, Nebraska : Cliffs Notes, 1973

Mô tả vật lý: 210 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 48346

Includes bibliographical references (p. 194-195) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH