Is that what you mean, too? 2 : 50 everyday idioms and how to use them
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul Hancock, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0140813381


Thông tin xuất bản: London :Penguin English, 1992,

Mô tả vật lý: vii, 134 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


English language -- Errors of usage. ; English language -- Idioms.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH