Discussions A-Z advanced : a resource book of speaking activities
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Adrian Wallwork, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0521559782


Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2016,

Mô tả vật lý: 112 p. : , ill. ; , 30 cm. + , 1 sound cassette (79 min.).

Ngôn ngữ:


English language -- Spoken English ; Problems, exercises, etc.; English language -- Textbooks for foreign speakers.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH