IELTS express. Upper intermediate [kit].
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  14130009662


Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Thomson Learning, 2006,

Mô tả vật lý: 1 coursebook (128 p. : col. ill. ; 28 cm.) + , 1 speaking skills videodisc (47 min. ; 4 3/4 in.) + 2 listening program sound discs (4 3/4 in.), 1 workbook, 1 workbook audio sound disc (4 3/4 in.), 1 teacher's guide.

Ngôn ngữ:


A preparation course for candidates studying for the International English Language Testing System examination (IELTS)

English language -- Examinations, questions, etc.; International English Language Testing System.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH