IELTS express. Upper intermediate [kit].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Hallows, Martin Lisboa, Mark Unwin

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Thomson Learning, 2006

Mô tả vật lý: 1 coursebook (128 p. : col. ill. ; 28 cm.) + , 1 speaking skills videodisc (47 min. ; 4 3/4 in.) + 2 listening program sound discs (4 3/4 in.), 1 workbook, 1 workbook audio sound disc (4 3/4 in.), 1 teacher's guide.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 48429

A preparation course for candidates studying for the International English Language Testing System examination (IELTS)
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH