Organic chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John McMurry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495112585

Ký hiệu phân loại: 547 Organic chemistry

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole, 2008

Mô tả vật lý: xxiv, 1224, 56, 38 p. : , col. ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 48447

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH