Schaum's outline of theory and problems of tensor calculus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David C, Kay, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0070334846

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 1988.,

Mô tả vật lý: 228 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus of tensors -- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH