The 8051 microcontroller : architecture, programming and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0314772782

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: St. Paul :West Publishing , 1991,

Mô tả vật lý: XI, 241 s. : , fig. , 1 diskett

Ngôn ngữ:

ID: 48461
Digital control systems.
  - Intel 8051 (Microcontroller)
  - Microcontrollers.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH