Advanced language practice : [with key]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Vince

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0435241249

ISBN-10: 0435241257

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Oxford : Heinemann , 1994

Mô tả vật lý: viii, 295 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 48468

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH