Calculus of variations : with applications to physics and engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Robert Weinstock,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0486630692

Ký hiệu phân loại: 515.6 Other analytic methods

Thông tin xuất bản: New York :Dover Publications , 1974,

Mô tả vật lý: X, 326 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Variasjonsregning-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH