Calculus for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Mark Ryan,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0764524984

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley , 2003,

Mô tả vật lý: XVI, 364 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Calculus-- Matematikk-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH