Genki II: An Integrated Course in Elementary Japanese

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eri Banno, Yutaka Ohno, Yoko Sakane, Chikako Shinagawa

Ngôn ngữ: eng ; jpn

ISBN-13: 978-4789010023

Ký hiệu phân loại: 495.6 *Japanese

Thông tin xuất bản: KINOKUNIYA BOOK STORE, 2000

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 48524

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH