Pumps as turbines : a user's guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Arthur Williams, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1853392855

Ký hiệu phân loại: 621.24 Turbines

Thông tin xuất bản: London :Intermediate Technology, 1995,

Mô tả vật lý: ix, 58 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Turbine pumps -- Handbooks, manuals, etc.; Water-power -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH