Sky atlas 2000.0 : twenty-six star charts, covering both hemispheres, and seven detailed charts of selected regions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roger W Sinnott, Wil Tirion

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521627621

ISBN-10: 0933346875

Ký hiệu phân loại: 523.80223 Stars

Thông tin xuất bản: Cambridge, MA, U.S.A. : Cambridge, U.K. : Sky Pub. ; Cambridge University Press, 1998

Mô tả vật lý: 1 atlas ([2] p., [29] folded leaves of maps) : , col. ill., col. maps ; , 43 x 54 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 48546

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH