The humanure handbook : a guide to composting human manure : emphasizing minimum technology and maximum hygienic safety
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  096442584X

Ký hiệu phân loại: 363.7288 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Grove City, PA :Jenkins Pub , 1994,

Mô tả vật lý: 198 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Compost.-- Night soil.-- Sewage as fertilizer.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH