From the fryer to the fuel tank : the complete guide to using vegetable oil as an alternative fuel
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0966461614

Ký hiệu phân loại: 629.2538 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Sarasota, FL :Green Teach Pub., 1999, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 162 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Motors (Diesel) ; Fuel injection systems.; Diesel motor -- Alternative fuels.; Vegetable oils as fuel.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH