Quantum psychology : how brain software programs you and your world
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1561840718

Ký hiệu phân loại: 150.198 Other systems

Thông tin xuất bản: Tempe, Ariz. :New Falcon, 1990, 1st ed.

Mô tả vật lý: 202 p. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 48595
Psychology
  - Philosophy.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH