Mạng số liên kết dịch vụ ISDN

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.382

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1 Mở đầu 2 Các kỷ thuật dùng trên mạng số liên kết IDN. 3 Công nghệ IDN. 4 Cấu trúc của ISDN . 5 Các nghi thức cho mạng ISDN. 6 Các dịch vụ của ISDN. 7 Hệ thống báo hiệu số 7. 8 B-ISDN và ATM. Kết luận.

ISDN (Mạng số liên kết đa dịch vụ),

DÃY KỆ
21E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
9A
*Ký hiệu xếp giá:  621.382
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn