Wiley IAS 2003 : interpretation and application of International Accounting Standards 2003
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471227366

Ký hiệu phân loại: 657.0218 Accounting

Thông tin xuất bản: New York :Wiley , 2003,

Mô tả vật lý: 8, 952 s. : , tab.

Ngôn ngữ:


Regnskap : Standarder-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH