Wiley IAS 2003 : interpretation and application of International Accounting Standards 2003

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barry J Epstein, Abbas Ali Mirza

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471227366

Ký hiệu phân loại: 657.0218 Accounting

Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2003

Mô tả vật lý: 8, 952 s. : , tab.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 48679

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH