10 cool Lego Mindstorms : Robotics Invention System 2 projects
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1931836612

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : [Berkeley, CA] :Syngress Publishing, Inc. Distributed by Publishers Group West , 2002,

Mô tả vật lý: xiii, 337 s.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH