Con người và Môi trường ở bãi rác Đông Thạnh : bước đầu điều tra, nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường ở bãi rác Đông Thạnh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2000,

Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

ID: 48709


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH